No products in the cart.

Bảng giá quà tết

Bảo Tín hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng bảng giá quà tết 2016. Quà tết được cung cấp bởi các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Liên hệ ngay: 0902 822 055

BẢNG GIÁ HỘP QUÀ TẾT 2016

Hộp quà TC06
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
TỔNG CỘNG 451.000
Hộp quà TC04
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
TỔNG CỘNG 423.500
Hộp quà TC05
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
TỔNG CỘNG 440.000
Hộp quà TC02
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
5 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
TỔNG CỘNG 365.500
Hộp quà TC03
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
5 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
TỔNG CỘNG 420.500
Hộp quà TC01
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
5 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
TỔNG CỘNG 364.500
Hộp quà TC07
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
TỔNG CỘNG 482.500
Hộp quà TC12
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
TỔNG CỘNG 574.500
Hộp quà TC14
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 603.000
Hộp quà TC17
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
6 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
TỔNG CỘNG 629.500
Hộp quà TC18
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
6 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 647.000
Hộp quà TC16
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
5 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
TỔNG CỘNG 629.000
Hộp quà TC23
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
5 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
6 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
TỔNG CỘNG 726.500
Hộp quà TC25
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
5 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
6 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 744.000
Hộp quà TC22
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
3 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
4 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
5 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
6 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
TỔNG CỘNG 722.000
Hộp quà TC24
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
3 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
4 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
5 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
6 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 739.500
Hộp quà TC20
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
3 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
6 NK250 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 250g Hộp Bánh Mỹ 1 50.500 50.500
TỔNG CỘNG 675.000
Hộp quà TC15
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
3 SAM Socola Almond 200g Hộp Malaysia 1 146.000 146.000
4 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
TỔNG CỘNG 605.000
Hộp quà TC21
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
3 SAM Socola Almond 200g Hộp Malaysia 1 146.000 146.000
4 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
5 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 720.000
Hộp quà TC28
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
3 SAM Socola Almond 200g Hộp Malaysia 1 146.000 146.000
4 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
5 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 892.500
Hộp quà TC09
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
4 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
TỔNG CỘNG 569.000
Hộp quà TC19
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
3 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
4 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
5 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 673.000
Hộp quà TC13
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
3 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
4 NK250 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 250g Hộp Bánh Mỹ 1 50.500 50.500
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
7 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
TỔNG CỘNG 581.000
Hộp quà TC08
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
3 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
4 NK250 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 250g Hộp Bánh Mỹ 1 50.500 50.500
5 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
6 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
TỔNG CỘNG 513.500
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
3 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
4 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
5 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 336.000
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
3 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
4 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
5 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 349.000
Hộp quà TC11
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 BC Bánh Classic Favorites 376g Hộp Bánh Mỹ 1 270.000 270.000
3 O3T1 Oolong 3 tea 80g Hộp Tâm Châu 1 152.000 152.000
4 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 573.000
Hộp quà TC26
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 O3T1 Oolong 3 tea 80g Hộp Tâm Châu 1 152.000 152.000
3 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
4 BC Bánh Classic Favorites 376g Hộp Bánh Mỹ 1 270.000 270.000
TỔNG CỘNG 789.500
Hộp quà TC10
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 O3T1 Oolong 3 tea 80g Hộp Tâm Châu 1 152.000 152.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 BC Bánh Classic Favorites 376g Hộp Bánh Mỹ 1 270.000 270.000
TỔNG CỘNG 569.500
Hộp quà TC31
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RS Rựou sữa đơn Baileys 700ml Chai Rượu Scotland 1 450.000 450.000
3 OT100 Oolong thuần đỏ 100g Hộp Tâm Châu 2 136.000 272.000
4 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
5 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
TỔNG CỘNG 983.000
Hộp quà TC32
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RS Rựou sữa đơn Baileys 700ml Chai Rượu Scotland 1 450.000 450.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
TỔNG CỘNG 995.000
Hộp quà TC36
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RS Rựou sữa đơn Baileys 700ml Chai Rượu Scotland 1 450.000 450.000
3 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
4 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
5 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 1.282.500
Hộp quà TC33
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
3 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
4 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
5 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
TỔNG CỘNG 1.040.000
Hộp quà TC27
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
3 OT100 Oolong thuần đỏ 100g Hộp Tâm Châu 1 136.000 136.000
4 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
5 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon Hạt việt 1 90.000 90.000
TỔNG CỘNG 806.000
Hộp quà TC29
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
3 OT100 Oolong thuần đỏ 100g Hộp Tâm Châu 1 136.000 136.000
4 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
5 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon Hạt việt 1 90.000 90.000
6 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 921.000
Hộp quà TC37
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
TỔNG CỘNG 1.545.000
Hộp quà TC35
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RL5 Rựou Label 5 1000ml Chai Rượu Scotland 1 390.000 390.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 1.112.500
Hộp quà TC30
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RL5 Rựou Label 5 1000ml Chai Rượu Scotland 1 390.000 390.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
TỔNG CỘNG 930.000
Hộp quà TC34
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RL5 Rựou Label 5 1000ml Chai Rượu Scotland 1 390.000 390.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
5 CDCC50 Tỏi đen cô đơn cao cấp 50g Gói RoYal 1 115.000 115.000
TỔNG CỘNG 1.045.000
Hộp quà TC39
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCV12 Rựou Chivas 12 Chai Rượu Scotland 1 750.000 750.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 CLC Chocolate Lindt Lindor Cornet Milk 200g Hộp Thụy Sỹ 1 269.000 269.000
5 HC Hạt thập cẩm Camel 130g Hộp Singapore 1 66.500 66.500
TỔNG CỘNG 1.815.500
Hộp quà TC38
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCV12 Rựou Chivas 12 Chai Rượu Scotland 1 750.000 750.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 CLC Chocolate Lindt Lindor Cornet Milk 200g Hộp Thụy Sỹ 1 269.000 269.000
5 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 1.741.500
Hộp quà TC40
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCV12 Rựou Chivas 12 Chai Rượu Scotland 1 750.000 750.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
5 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
TỔNG CỘNG 2.305.000
Hộp quà TC42
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RHN Rựou Hennessy Vsop 750ml Chai Rượu Pháp 1 1.280.000 1.280.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
5 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
TỔNG CỘNG 2.835.000
Hộp quà TC44
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RHN Rựou Hennessy Vsop 750ml Chai Rượu Pháp 1 1.280.000 1.280.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
5 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 3.017.500
Hộp quà TC41
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RHN Rựou Hennessy Vsop 750ml Chai Rượu Pháp 1 1.280.000 1.280.000
3 O5T2 Oolng 5 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 355.000 355.000
4 CLC Chocolate Lindt Lindor Cornet Milk 200g Hộp Thụy Sỹ 1 269.000 269.000
5 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
TỔNG CỘNG 2.704.000
Hộp quà TC45
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCV18 Rựou Chivas 18 Chai Rượu Scotland 1 1.750.000 1.750.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon Hạt việt 1 90.000 90.000
5 YSL20 Yến sạch lông 20g Hộp Đông Nam Á 1 720.000 720.000
TỔNG CỘNG 3.290.000
Hộp quà TC43
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hình ảnh sản phẩm
1 HQ Hộp quà Hộp Tâm châu 1 80.000 80.000
2 RCV18 Rựou Chivas 18 Chai Rượu Scotland 1 1.750.000 1.750.000
3 O10T2 Oolong 10 tea 160g Hộp Tâm Châu 1 650.000 650.000
4 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon Hạt việt 1 90.000 90.000
5 CDCC125 Tỏi đen cô đơn cao cấp 125g Gói RoYal 1 287.500 287.500
TỔNG CỘNG 2.857.500

BẢNG GIÁ GIỎ QUÀ TẾT 2016

GiỎ QUÀ TC01
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
2 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
3 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
4 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
5 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
6 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
7 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
8 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
9 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
10 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 346.000
GiỎ QUÀ TC02
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
2 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
3 BCPI Bánh Choco Pie 216g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
4 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
5 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
6 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
7 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
8 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
9 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
10 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 426.500
GiỎ QUÀ TC03
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
3 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
4 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
5 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
6 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
7 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
8 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
9 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
10 KXH Socola Sports Car 120g Hủ Phuơng Đông 1 32.000 32.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 444.500
GiỎ QUÀ TC04
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
2 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
3 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
4 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
5 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
6 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
7 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
8 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
9 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
10 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 457.000
GiỎ QUÀ TC05
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
3 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
4 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
5 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
6 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
7 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
8 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
9 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
10 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 461.000
GiỎ QUÀ TC06
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
3 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
4 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
5 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
6 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
7 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
8 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
9 BCPI Bánh Choco Pie 216g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
10 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 483.500
GiỎ QUÀ TC07
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
3 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
4 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
5 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
6 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
7 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
8 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
9 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
10 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
11 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
12 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 494.000
GiỎ QUÀ TC08
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BCD Bánh Cindy 330g (sp mới) Hộp Bibica 1 41.000 41.000
3 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
4 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
5 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
6 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
7 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
8 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
9 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
10 LL100 Trà lài lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 29.500 29.500
11 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
12 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
13 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 561.500
GiỎ QUÀ TC09
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
3 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
4 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
5 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
6 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
7 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
8 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
9 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
10 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 618.500
GiỎ QUÀ TC10
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
3 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
4 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
5 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
6 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
7 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
8 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
9 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
10 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
11 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
12 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 641.500
GiỎ QUÀ TC11
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
3 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
4 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
5 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
6 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
7 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
8 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
9 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
10 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 642.500
GiỎ QUÀ TC12
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
3 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
4 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
5 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
6 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
7 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
8 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
9 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
10 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
11 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
12 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 674.000
GiỎ QUÀ TC13
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
3 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
4 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
5 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
6 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
7 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
8 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
9 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
10 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
11 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
12 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
13 KXH Socola Sports Car 120g Hủ Phuơng Đông 1 32.000 32.000
14 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 695.000
GiỎ QUÀ TC14
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
5 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
6 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
7 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
8 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
9 BCPI Bánh Choco Pie 216g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
10 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 723.500
GiỎ QUÀ TC15
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
3 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
4 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
5 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
6 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
7 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
8 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
9 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
10 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
11 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 732.000
GiỎ QUÀ TC16
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
5 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
6 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
7 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
8 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
9 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
10 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
11 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
12 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
13 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 812.500
GiỎ QUÀ TC17
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
5 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
6 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
7 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
8 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
9 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
10 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
11 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
12 G1 Gỉo loại 1 Giỏ 1 50.000 50.000
TỔNG CỘNG 829.500
GiỎ QUÀ TC18
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
2 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
3 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
4 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
5 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
6 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
7 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
8 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
9 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
10 NN50 Tỏi đen nhiều nhánh 50g Gói RoYal 1 60.000 60.000
11 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
12 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
13 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 843.500
GiỎ QUÀ TC19
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RVP Rựou Vang Balmontee, Excellence (Pháp) 750ml Chai Rượu Pháp 1 138.000 138.000
2 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
3 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
4 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
5 BD454 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Đan Mạch 1 139.000 139.000
6 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
7 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
8 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
9 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
10 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
11 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
12 KXH Socola Sports Car 120g Hủ Phuơng Đông 1 32.000 32.000
13 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
14 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 893.500
GiỎ QUÀ TC20
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
2 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 64.000 64.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
5 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
6 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
7 HĐ250 Hạt điều đặc biệt 250gr Gói Ngọc Phú 1 99.000 99.000
8 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
9 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
10 BCPI Bánh Choco Pie 216g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
11 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
12 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
13 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 927.000
GiỎ QUÀ TC21
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
2 KXH Socola Sports Car 120g Hủ Phuơng Đông 1 32.000 32.000
3 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 BD454 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Đan Mạch 1 139.000 139.000
6 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
7 KGPT Kẹo hộp giấy phát tài 120g Hộp Bibica 1 22.500 22.500
8 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
9 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
10 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
11 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
12 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
13 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.005.000
GiỎ QUÀ TC22
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
2 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
3 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
4 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
5 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
6 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
7 APEX Kẹo Apex hủ nhựa 350g Hủ Kẹo Brazil 1 78.500 78.500
8 BD454 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Đan Mạch 1 139.000 139.000
9 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
10 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
11 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon 1 90.000 90.000
12 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.028.000
GiỎ QUÀ TC23
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCL Rựou Vang since 1825 Sauvignon Blan 750ml Chai Chi Lê 1 230.000 230.000
2 LG100 Trà lài hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 2 64.000 128.000
3 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
4 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
5 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
7 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
8 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
9 KXH Socola Sports Car 120g Hủ Phuơng Đông 1 32.000 32.000
10 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
11 YCĐ Yến có đuờng (3 hủ) Hộp Đông Nam Á 1 110.000 110.000
12 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
13 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
14 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.051.000
GiỎ QUÀ TC24
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
2 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
3 OL100 Oolong lon giấy 100g Lon Tâm Châu 1 78.000 78.000
4 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
5 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
7 BG264 Bánh Gussen 264g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
8 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
9 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
10 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
11 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
12 BCR80 Bánh Creco Milk 80g Hộp Bánh Thái Lan 1 20.000 20.000
13 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.149.000
GiỎ QUÀ TC25
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RL5 Rựou Label 5 1000ml Chai Rượu Scotland 1 390.000 390.000
2 BG454 Bánh Goody 454g Hộp Bibica 1 116.000 116.000
3 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
4 OG100 Oolong hộp gỗ 100g Hộp Tâm Châu 1 94.500 94.500
5 NN125 Tỏi đen nhiều nhánh 125g Gói RoYal 1 150.000 150.000
6 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
7 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
8 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
9 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
10 KQH Kẹo mềm quê huơng 150g Hộp Bibica 1 25.000 25.000
11 KNPT Kẹo hộp nhựa phát tài 150g (thỏi vàng) Hộp Bibica 1 23.500 23.500
12 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.198.500
GiỎ QUÀ TC26
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RRL Rựou Red Label 750ml Chai Johnnie Walker 1 390.000 390.000
2 BC Bánh Classic Favorites 376g Hộp Bánh Mỹ 1 270.000 270.000
3 OG200 Oolong hộp gỗ 200g Hộp Tâm Châu 1 149.000 149.000
4 BCPI Bánh Choco Pie 216g Hộp Bánh Thái Lan 1 54.000 54.000
5 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
6 BD200 Bánh Danisa hộp thiếc 200g Hộp Đan Mạch 1 60.000 60.000
7 HĐ250 Hạt điều đặc biệt 250gr Gói Ngọc Phú 1 99.000 99.000
8 KLL Kẹo hộp Lovely 200g Michoko Hộp Bibica 1 39.500 39.500
9 CD50 Tỏi đen cô đơn 50g Gói RoYal 1 97.500 97.500
10 ATLCC40 Artichoke túi lọc cc 40g Hộp Tâm Châu 1 20.000 20.000
11 SAM Socola Almond 200g Hộp Malaysia 1 146.000 146.000
12 CFTH200 Cà phê thuợng hạng 200g Gói Tâm Châu 1 44.000 44.000
13 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
14 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.516.500
GiỎ QUÀ TC27
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RL5 Rựou Label 5 1000ml Chai Rượu Scotland 1 390.000 390.000
2 OHV500 Oolong hộp giấy vàng 500g Hộp Tâm Châu 1 310.000 310.000
3 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
4 SAM Socola Almond 200g Hộp Malaysia 1 146.000 146.000
5 KPTGO Kẹo Phát tài thỏi vàng Gold (68g) (sp mới) Hộp Bibica 1 51.000 51.000
6 CFTH500 Cà phê thuợng hạng 500g Hộp Tâm Châu 1 110.000 110.000
7 NN125 Tỏi đen nhiều nhánh 125g Gói RoYal 1 150.000 150.000
8 BP Bánh Potato Asochi 160gr Lon Malaysia 1 36.500 36.500
9 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
10 BWA Bánh Butter Walggle 40g Hộp Bánh Thái Lan 1 12.000 12.000
11 BA Bánh American Collection Cookies 424g Hộp Bánh Mỹ 1 218.000 218.000
12 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 1.587.500
GiỎ QUÀ TC28
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 RCV12 Rựou Chivas 12 Chai Rượu Scotland 1 750.000 750.000
2 NK150 Nho khô Lucky (đỏ vàng) 150g Hộp Bánh Mỹ 1 33.000 33.000
3 BQ Bánh quế – Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g Lon Bánh Mỹ 1 110.000 110.000
4 KC Kẹo Carmen hộp thiếc 300g Hộp Kẹo Brazil 1 105.000 105.000
5 CD125 Tỏi đen cô đơn 125g Gói RoYal 1 243.500 243.500
6 MOM Mứt Tắc Omai Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 71.000 71.000
7 MB Mứt Bưởi Lạc Xuân 200gr Hộp Trí Đức 1 42.000 42.000
8 O3SET Oolong 3 tea set 320g Hộp Tâm Châu 1 608.000 608.000
9 CFT150 Cà phê hộp trống 150gr Hộp Tâm Châu 1 67.500 67.500
10 BC Bánh Classic Favorites 376g Hộp Bánh Mỹ 1 270.000 270.000
11 BDI Bánh Divelia 400g Hộp Đan Mạch 1 87.000 87.000
12 BA Bánh American Collection Cookies 424g Hộp Bánh Mỹ 1 218.000 218.000
13 HĐL Hạt điều vị muối 200gr Lon Hạt việt 1 90.000 90.000
14 G2 Giỏ loại 2 Giỏ 1 60.000 60.000
TỔNG CỘNG 2.755.000

BẢNG GIÁ GIỎ QUÀ TẾT BRODARD

COMBO HẠNH PHÚC
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Rượu Intis Merlot Argentina  750 ml 1 220,000
2 Cookie Hạnh nhân 1 50,000
3 Trà Lài Cầu Tre Lon Vàng 1 45,000
4 Khoai Tây Ligo 1 50,000
5 Caphe G7 3 in 1 1 65,000
6 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 500,000
COMBO SUM VẦY
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Khoai Tây Chiên Ligo 1 50,000
2 Kẹo mềm trái cây DAMLA (Hộp Dài PVC) 1 95,000
3 Cà phê G7 3in1 1 65,000
4 Trà Lài Cầu Tre Lon Vàng 1 45,000
5 Cookie HẠNH NHÂN 1 55,000
6 Rượu Intis Merlot Argentina  750 ml 1 220,000
7 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 600,000
COMBO TÂM GIAO
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Rượu Intis Merlot Argentina  750 ml 1 220,000
2 Bánh qui Danish nhỏ 454 gr 1 145,000
3 Kẹo Fox 1 50,000
4 Cà phê G7 3in1 1 65,000
5 Nho khô Ligo (250 gr) 1 70,000
6 Trà Lài Cầu Tre Lon Vàng 1 45,000
7 Cookie Dâu / Trà Xanh 1 35,000
8 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 700,000
COMBO THÀNH Ý
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Rượu Gran Verano 750ml 1 360,000
2 Bánh qui Thái Imperial (500gr) 1 120,000
3 Chocolate Vochelle (205 gr) 1 180,000
4 Nho khô Ligo (250 gr) 1 70,000
5 Kẹo Fox Barry 1 50,000
6 Cookie Mèo Nhật 1 55,000
7 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 905,000
COMBO THỊNH VƯỢNG
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Rượu Las Moras reserva 750 ml 1 400,000
2 Bánh qui Imperial 1 135,000
3 Cookies dâu 1 25,000
4 Caphe G7 3 in 1 1 65,000
5 Trà Lài Cầu Tre Lon Vàng 1 45,000
6 Yến sào Khánh Hòa 1 260,000
7 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 1,000,000
COMBO TÀI LỘC
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Intis Chardonay (Trắng) 1 220,000
2 Bánh qui Danish nhỏ 454gr 1 145,000
3 Chivas 12 năm 1 660,000
4 Nescafe 3in1 (Đỏ) 1 65,000
5 Trà Sâm Wongin T 1 80,000
6 Yến sào Khánh Hòa 1 260,000
7 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 1,500,000
COMBO LỘC PHÁT
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Chivas 18 năm 1 1,700,000
2 Kẹo mềm trái cây DAMLA (Hộp Dài PVC) 1 95,000
3 Cà phê G7 3in1 1 65,000
4 Trà Sâm Wongin T 1 80,000
5 Cookie trà xanh 1 30,000
6 Mini bướm 1 40,000
7 Intis Merlot (Đỏ) 1 220,000
8 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 2,300,000
COMBO PHÚ QUÝ
Stt Thành phần Số lượng  Giá
1 Chivas 18 năm 1 1,700,000
2 Apaltagua Gran Verano Carmenere 1 330,000
3 Hạt Hạnh Nhân Muối “Nut Walker” 1 110,000
4 Bánh Quy Arsenal 1 160,000
5 Kẹo Caramel Sữa Damla “Éclair” 1 200,000
6 Socola Vochelle (Hộp Thiếc) 1 190,000
7 Yến sào Khánh Hòa 1 250,000
8 Cookie vani 1 55,000
9 Cà phê G7 3in1 1 60,000
10 Trà Ô Long Cầu Tre (Bát Giác Xanh) 1 100,000
11 Phô Mai Que 1 75,000
12 Nơ, kiếng, giỏ quà 1 70,000
TỔNG CỘNG 3,300,000

Mẫu giỏ quà tết:

gio-qua-tet-brodard (6)

gio-qua-tet-brodard (2)

gio-qua-tet-brodard (3)

gio-qua-tet-brodard (4)

gio-qua-tet-brodard (7)