No products in the cart.

Hamper tết 2017

HỘP QUÀ TẾT HẠNH PHÚC 1

Giá : 274,000
STT MÃ SP TÊN SP QUY CÁCH TL/DT  ĐƠN GIÁ  SỐ LƯỢNG  THÀNH TIỀN
1 VDL Vang Đà Lạt CHAI 750ML        80,000                 1             80,000
2 TCTR TRÀ LÀI CẦU TRE HỘP GIẤY 30GR        20,000                 1             20,000
3 BQ2 BÁNH QUẾ TIK TOK HỘP THIẾC 300GR        45,000                 1             45,000
5 KCA1 KẸO TRÁI CÂY CASTANA HỘP THIẾC 150GR        35,000                 1             35,000
7 CFN3 CÀ PHÊ RED CUP HỘP GIẤY 30GR        24,000                 1             24,000
8 HN HỘP QUÀ NHỎ CÁI 0        70,000                 1             70,000
TỔNG TIỀN           274,000

Nhận xét

Hiện tại không có nhận xét nào, bạn muốn vào trình duyệt của bạn.?